แนวทางการปฏิบัติ
 

ทบทวนแนวปฏิบัติในการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยต่างชาติและผู้ป่วยชำระเงินเอง

 

 

แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม และผู้ป่วยบัตรทองที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์เพื่อไปรับการตรวจหรือรักษาต่อกรณีเกินศักยภาพ

 

 

การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปทำหัตถการระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ

 

 

แนวทางปฏิบัติกรณีส่งต่อผู้ป่วยในไปรักษาที่โรงพยาบาลทันตกรรม

 

 

แนวทางปฏิบัติในการทำ Plasmapheresis (update 10.10.2018)

 

 

แจ้งเงื่อนไขกรณีผู้ป่วยต้องลงนามชำระเงินเอง