ความรู้เรื่องโรคอ้วนลงพุง

ความรู้เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ

ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน

ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง

ความรู้เรื่องภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ

จัดทำโดย : หมวดสุขศึกษา งานเวชกรรมสังคม
**หากท่านต้องการสื่อสุขภาพต่างๆ โปรดติดต่อ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โทร. 043-363079**