ที่ตั้ง

123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์

043-363 111,043-363 031