การให้บริการสุขภาพด้านอาชีวเวชศาสตร์

• การให้บริการสุขภาพด้านอาชีวเวชศาสตร์ ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีการให้บริการ 2 แบบ

ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ เป็นหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (mobile unit) เพื่อสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยของสถานประกอบการ ณ สถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน / คลินิกอาชีวเวชกรรม ให้บริการในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่ตึก กว. ชั้น 2
•บริการต่าง ๆ มีดังนี้
•ประเมินความพร้อมในการทำงาน (fitness for duty)
•ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน (preplacement examination)
•ตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน (return to work examination) หลังจากพนักงานมีความเจ็บป่วย และ ต้องกลับมาปฏิบัติงาน
•ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
•ตรวจสุขภาพโปรแกรมพิเศษต่าง ๆ
ได้แก่ คนเดินเรือ (seafarer) ผู้ทำงานนอกชายฝั่ง (offshore, OGUK, PTTEP) ผู้ทำงานในที่อับอากาศ (confined space) คนขับรถสาธารณะ (public car/bus driver) ฯลฯ
•การเฝ้าระวังสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน (medical surveillance program; OM program)
เช่น ทำงานที่สัมผัสสารเคมีตามกฎกระทรวงฯ ทำงานที่สัมผัสกับเสียงดัง ฯลฯ
•การวินิจฉัยและออกใบรับรองแพทย์ โรค/ความเจ็บป่วย ที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน
•บริการตรวจสุขภาพ ด้วยบุคลากร และ อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน
•ตรวจสุขภาพและพิจารณาผลตรวจสุขภาพโดย แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และ บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ
•รถเอกซ์เรย์ (mobile x-ray) การตรวจสมรรถภาพปอด (spirometry; pulmonary function test) การตรวจตาทางอาชีวเวชศาสตร์ (occupational eye examination) การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตรวจการได้ยินทั้งแบบคัดกรองและแบบเพื่อการวินิจฉัย  (audiometry) การเจาะเลือดหรือเก็บสิ่งส่งตรวจอื่น ๆ เพื่อตรวจหาสารบางชนิด
•เวลาทำการ และ การติดต่อสอบถาม
ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ (mobile unit ให้บริการ ณ สถานประกอบการ)
นัดหมาย และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
คุณแววมณี 043-363587, 043-363362
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
คลินิกโรคจากการทำงาน / คลินิกอาชีวเวชกรรม
ทุกวันพุธ 13.30 – 15.30 น. และ ทุกวันศุกร์ 9.00 – 15.30 น. ณ อาคาร กว. ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีนครินทร์
นัดหมาย และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วันพุธ 13.30 – 15.30 น. ติดต่อ คุณศินีนาถ 043-363383
และ วันศุกร์ 9.00 – 15.30 น. ติดต่อ คุณศินีนาถ 043-367245