การผ่าตัดต่อเส้นเลือด

การปฏิบัติตัวเมื่อบาดเจ็บเล็ก ๆน้อยๆ
การใช้ยาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ผู้ป่วยเจาะชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยา เอ็นไขว้หน้าข้อเข่าขาดกับการผ่าตัด