»ประกาศการสรรหาคณบดีคณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวียนแนวทางการปฏิบัติของ รพ.

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ กำลังปรับปรุง บ้านเฮือนฮักและบ้านชีวาศิลป์ เพื่อจะใช้เป็นที่พักญาติชั่วคราว

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 กลุ่มญาติผู้ป่วยที่ต้องการที่พักสามารถติดต่อได้ที่ บริเวณด้านหน้า รพ. จะมีรถรับส่งจากบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล ไปบ้านเฮือนฮักและบ้านชีวาศิลป์