ติดต่อ : งานเลขานุการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043- 363 250