Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ปัจจุบันนี้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ สามารถแพร่กระจายและทวีความรุนแรงได้รวดเร็วกว่าในอดีต ประชาชนควรตระหนักถึงเรื่องนี้ ดังนั้นการที่จะหาทางป้องกัน เฝ้าระวังหรือหยุดโรคนั้นก่อนที่จะถึงขึ้นรุนแรง ซึ่งวิธีที่จะทราบได้ว่าเป็นโรคอะไร มากน้อยแค่ไหน ในขณะที่เราก็ยังมีความรู้สึกปกติและยังประกอบอาชีพได้อยู่ ก็คือการตรวจสุขภาพประจำปี ในเรื่องนี้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะให้ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยที่ดีปราศจากโรคภัย จึงได้จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่รักสุขภาพตนเอง

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจำปี

1. ติดต่อขอทราบรายละเอียด และจองการตรวจได้ในวัน เวลาราชการที่ห้องตรวจสุขภาพพิเศษ (อาคาร 19 ชั้น ชั้น 1) โทร. 043-366-312, 043-203-943 กรุณาจองตรวจล่วงหน้า
2. งดอาหารและเครื่องดื่ม ประมาณ 9-12 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด ควรงดหลัง เวลา 22.00 น.และเก็บอุจจาระตอนเช้าของวันที่มาตรวจโดยเก็บมาจากบ้าน หรือมาเก็บที่โรงพยาบาลก็ได้
3. สำหรับผู้หญิง ตรวจภายในและตรวจมะเร็งปากมดลูก ควรใส่กระโปรงหรือเตรียมผ้าถุงมาด้วย เพื่อความสะดวกต่อการตรวจ ไม่ตรวจขณะมีประจำเดือน ควรเว้นมีเพศสัมพันธ์ เว้นการเหน็บยา ไม่ล้างหรือทำความสะอาดภายในช่องคลอด ก่อนมาตรวจ 2 วัน และไม่ต้องตรวจภายในมาก่อน 24 ชั่วโมง
4. มารับการตรวจได้ที่ห้องตรวจสุขภาพพิเศษ ในเวลา 8.00 - 10.00 น. ตามวันที่จองไว้แล้ว หลังจากได้รับการตรวจแล้ว ทางโรงพยาบาลจะแจ้งผลการตรวจตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ถ้าต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ

หมายเหตุ

1. ข้าราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้สิทธิ์ใบสวัสดิการ (ใบเหลือง นำมาพร้อมในวันที่ตรวจ) และชำระส่วนเกินตามสิทธิ์
2. สำหรับข้าราชการส่วนราชการอื่น ๆ ชำระเงินตามราคาโปรแกรมที่เลือก และนำใบเสร็จไปเบิกคืนตามสิทธิ์

 


 

 

 
หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ งานเลขานุการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนน มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 E-mail : srinagarindgroup@kku.ac.th