Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ มข. รุก สร้างเครือข่ายป้องกันปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง


 

 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ มข. รุก สร้างเครือข่ายป้องกันปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
          การสร้างเครือข่ายเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนับเป็นหัวใจสำคัญ ที่ผ่านมาจึงต้องเน้นการพัฒนาเครือข่าย เพราะผู้ป่วยมีโอกาสที่มีภาวะเป็นอัมพาตเพราะขาดเลือดไปเลี้ยงที่สมองสามารถหายขาดได้ถึง 50% หากได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ทันภายใน 4.5 ชั่วโมง นับตั้งแต่มีอาการเริ่มต้น ซึ่งหากเลยเวลานี้ไปแล้วโอกาสที่จะรักษาให้เป็นปกติจะเป็นเปอร์เซ็นที่ต่ำมาก ดังนั้นผู้ป่วยจึงต้องถูกนำส่งเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วที่สุด อย่างน้อยต้องถึงโรงพยาบาลภายใน 3 ชั่วโมง เพราะในโรงพยาบาลจะต้องมีกระบวนการวินิจฉัยและรักษาอีก 1 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามหลังจากการสร้างเครือข่ายรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแล้ว ขณะนี้ทั่วประเทศมีเพียง 5 จังหวัดเท่านั้นที่ยังไม่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ ส่วน 72 จังหวัดที่เหลือสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้แล้ว
ส่วนที่ยังเป็นปัญหาในระบบและต้องปรับปรุงเพิ่มเติมนั้น นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า แม้ว่าจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะเข้าสู่ระบบการรักษาเพิ่มขั้นชัดเจน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด พบว่ามีเพียงแค่ 30% เท่านั้น ที่สามารถนำส่งเข้าระบบรักษาได้ทัน อีกทั้งบางคนที่มาถึงโรงพยาบาลไม่ใช่ว่าจะให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ เพราะมีภาวะเลือดออกในสมอง หรือมีข้อห้ามรับยาละลายลิ่มเลือด คนไข้พร้อม ภาวะโรครุนแรง ซึ่งหากทำให้ผู้ป่วยโรคนี้เข้าสู่ระบบได้ทันเวลาทั้งหมดก็จะทำให้มีผู้ป่วยได้รับยาและมีโอกาสหายเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการศึกษาคนที่อายุ 45-80 ปี พบผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 1,880 คนต่อประชากรแสนคน นั่นหมายถึงทุกๆ นาทีจะมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ 1 ราย
“การจัดตั้งเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนี้ เป็นผลงานของ สปสช. เรื่องนี้ผมกล้าพูด โดย สปสช.เน้นการจัดตั้งเครือข่ายการดูแลรักษากลุ่มโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง เริ่มต้นจากโรงเรียนแพทย์ และขยายไปยังโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน และจากการจัดตั้งเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนี้ ยังส่งผลให้ผู้ป่วยในระบบประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงการรักษาด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ” นพ.สมศักดิ์ กล่าว
เมื่อวันที่ 10 ที่ผ่านมา นพ.สมศักดิ์ เทียมก่า ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นโรงพยาบเครือข่ายที่มีขนาด 60 เตียง รพ. โพนทอง เป็นโรงพยาบาลเครือข่ายขนาดเล็กที่เปิดให้บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมาประมาณ 5 เดือน ซึ่งพบว่ามีผู้ป่วยที่มาด้วยอาการ Stroke เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 2-3 คน นับได้ว่าเป็นโรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จในการเปิดบริการผู้ป่วยที่เป็น Stroke fast track ทั้งยังมีความพร้อมทั้งทางด้านอุปกรณ์ แพทย์ผู้ชำนาญการ พร้อมครั้งนี้ได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่เคยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อเป็นการติดตามผลการักษาผู้ป่วย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ งานเลขานุการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนน มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 E-mail : srinagarindgroup@kku.ac.th