Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวย้อนหลัง


 

 

 
>>ก้าวสู่มาตรฐานคุณภาพระดับสากล Advanced HA
>>คณะแพทยศาสตร์ แถลงพร้อมจัดบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานสตมวาร หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
>>โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S)
และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 12
>>คณะแพทยศาสตร์ เปิด 2 ศูนย์ใหม่ วินิจฉัยเต้านม และศูนย์มีบุตรยาก
>>ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
>>โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี
>> หน่วยสร้างเสริมสุขภาพจัดพิธีมอบป้ายเมนูสุขภาพ
>>โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จย่า เพื่อเป็นสิริสวัสดิมงคล
>>CASCAP ยกระดับคุณภาพชีวิตคนอีสาน ต้านมะเร็งท่อน้ำดี
>>HA Advanced
>>แผ่นแอนติเจนสำหรับตรวจหาแอนติบอดีผู้ป่วย­โรคพยาธิตัวจี๊ด" โดย ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์
>>รับมอบเครื่องมือแพทย
>>ระวังไวรัสเมอร์ส (mers-cov) "ปอดปวมตะวันออกกลาง"
>>ขอเชิญทอดผ้าป่าสามัคคีหออภิบาลสงฆ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
>>การประชุมวิชาการครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เรื่อง "EMERGENCY in
OB-GYN และ ฉุกเฉิน...ไม่เกินรับมือ
"
>>ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม วันคุณภาพศรีนครินทร์ ครั้งที่14
>>คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558
>>มข.เปิดตัว KAN ชุดทดสอบโรคพยาธิตัวจี๊ด ครั้งแรกของโลก
>>งานเวชกรรมสังคม จัดอบรม ช่องทางการสื่อสารองค์กร
>>บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) เพื่อสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ ประจำปี 2558
>>"วันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายน 2558”
>>มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี จัดกิจกรรม "วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 21
>>“แพทยศาสตร์สงกรานต์  สำราญงานวัด อนุรักษ์พลังงาน  สืบสานประเพณีไทย”
>>โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(CASCAP)
>>งานประชุมวิชาการนานาชาติ Frontier Parasitological Research Network in Greater Mekong
Sub region 26 พฤษภาคม 255
8
>>โครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
>>โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ รับมอบเครื่องช่วยหายใจ
>>โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น สปสช. จัดงานวันไตโลก
>>งานสัปดาห์วันต้อหินโลก ประจำปี 2558
>>โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
>>โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
>>โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอเชิญชมมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศลรวมใจชาวอีสานเพื่ออาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ
>>โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
>>มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ มอบเสื้อให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์
>>โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
>>งานประชุมความก้าวหน้าการพัฒนาาเครือข่ายบริการกลุ่มโรคที่มีอันตรายสูง
>>คณะแพทยศาสตร์ เปิดกีฬาแพทยศาสตร์สัมพันธ์ 2557 ร่วมออกกำลังกาย สร้างความสามัคคี

>> โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. 9 มกราคม 2558า

>>งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินครั้งที่ 2
>>การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านประสานงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวัณโรคดื้อยา
หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ งานเลขานุการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนน มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 E-mail : srinagarindgroup@kku.ac.th