Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

>>โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

>>โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอเชิญชมมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศลรวมใจชาวอีสานเพื่ออาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ

>>โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

>>การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านประสานงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวัณโรคดื้อยา

>> โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. 9 มกราคม 2558า

>>งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินครั้งที่ 2

>>คณะแพทยศาสตร์ เปิดกีฬาแพทยศาสตร์สัมพันธ์ 2557 ร่วมออกกำลังกาย สร้างความสามัคคี

อ่านทั้งหมด
   

ไตวายแต่ไม่ตายไว

กินยาก่อนอาหาร – หลังอาหารนั้นสำคัญไฉน 5 สุดยอดแอพฯ สุขภาพแห่งปี มีติดเครื่องไว้หรือยัง
 
 
 
 
 
 
 
   
   
จดหมายข่าวแรงเทียน
ฉบับเดือนมกราคม 2558
   

อ่านทั้งหมด

 
 
 
 
 
หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ งานเลขานุการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนน มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 E-mail : srinagarindgroup@kku.ac.th