Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

>>โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ รับมอบเครื่องช่วยหายใจ

>>โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น สปสช. จัดงานวันไตโลก

>>งานสัปดาห์วันต้อหินโลก ประจำปี 2558

>>โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

>>โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

>>โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอเชิญชมมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศลรวมใจชาวอีสานเพื่ออาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ

>>โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อ่านทั้งหมด
   

ไตวายแต่ไม่ตายไว

กินยาก่อนอาหาร – หลังอาหารนั้นสำคัญไฉน 5 สุดยอดแอพฯ สุขภาพแห่งปี มีติดเครื่องไว้หรือยัง
เลือกน้ำมันหมูหรือน้ำมันพืช
   
 
จดหมายข่าวแรงเทียน
ฉบับเดือนมกราคม 2558
จดหมายข่าวแรงเทียน
ฉบับเดือนกุมพาพันธ์ 2558
 

อ่านทั้งหมด

 
 
 
 
 
หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ งานเลขานุการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนน มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 E-mail : srinagarindgroup@kku.ac.th