= โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

 

 

 
       
STROKE FAST TRACK 6ขั้นตอนทางรอดโรคอัมพาต 3ต้อง4ไป..ห่างไกลโรคอัมพาต
โรคสุกใส
ปริมาณโซเดียมในเมนูอาหาร

ลดเค็มลดโรค
อาหารที่มีเครื่องปรุงโซเดียมน้อย
ความสำคัญของโซเดียม

เมนูรักษ์ไต

โรคระบบทางเดิน
หายใจ
MERS:
สำหรับผู้เดินทาง
MERS: ภัยที่ควรตระหนัก โรคทางเดินหาย
ใจตะวันออกกลาง
คำแนะนำโรค
ไข้ซิกา
รับมือไวรัส
โรคซิกา
อันตรายของ
โรคไข้ซิกา
สูบบหรี่ในบ้าน
ผลร้ายสู่คนไกล้ชิด
ไข้หวัด/
ไข้หวัดใหญ่
บุหรี่เลิกง่าย บุหรี่แค่เริ่มคิดก็ติด คนไทยเสียชีวิต
กับการสูบบุหรี่
           
       
         
ความรู้เรื่อง
โรคอ้วนลงพุง

ความรู้เรื่อง
อาหารเพื่อสุขภาพ
ความรู้เรื่อง
โรคเบาหวาน

ความรู้เรื่อง
โรคไข้เลือดออก

ความรู้เรื่อง
โรคความดัน
โลหิตสูง
ความรู้เรื่อง
ภาวะไขมันใน
เลือดผิดปกติ
   

 

   
           
           
จัดทำโดย : หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม
**หากท่านต้องการสื่อสุขภาพต่างๆ โปรดติดต่อ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โทร. 043-363077-9**
หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ งานเลขานุการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนน มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 E-mail : srinagarindgroup@kku.ac.th