» วันอังคารที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 07.00-09.30 น. ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสัการะ เนื่องในวันมหิดล ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวียนแนวทางการปฏิบัติของ รพ.