» หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ  รร.ตชด.บ้านหาดทรายเพ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ในพื้นที่รับผิดชอบของ กก.ตชด. 23 จ.สกลนคร โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ เทียมเก่า รองผู้อำนาวยการฝ่ายบริการทางการเเพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ถวายรายงาน
เวียนแนวทางการปฏิบัติของ รพ.