>>โรงพยาบาลศรีนครินทร์ร่วมต้อนรับผู้ตรวจเยี่ยม HA

>>เปิดแล้ว!! คลินิกนอกเวลาให้บริการวันอาทิตย

>>การให้บริการสุขภาพด้านอาชีวเวชศาสตร์

>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์

>>โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนชุมชนดูนสาด

>>โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ มข. รุก สร้างเครือข่ายป้องกันปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง


อ่านทั้งหมด
 
 

 
 
 
จดหมายข่าวแรงเทียน
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558
จดหมายข่าวแรงเทียน
ฉบับเดือนมิถุนายน 2558
จดหมายข่าวแรงเทียน
ฉบับเดือนกรกฎาคม 2558
จดหมายข่าวแรงเทียน
ฉบับเดือนสิงหาคม 2558

อ่านทั้งหมด

 
 
 
 
 
หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ งานเลขานุการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนน มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 E-mail : srinagarindgroup@kku.ac.th