» พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21-30 มกราคม 2562
เวียนแนวทางการปฏิบัติของ รพ.